16.02.2011 08:18

Ochranné pracovné pomôcky a prevencia úrazov

 

 Pracovné pomôcky a ochranné pomôcky sú prostriedky, ktoré majú za úkol chrániť ľudské zdravie pri rôznych činnostiach. Ochranné pracovné pomôcky zahŕňajú širokú škálu prostriedkov chrániacich rôzné časti tela, pred rizikami spojenými s výkonom určitej pracovne činnosti.

Za posledné roky sa situácia na trhu veľmi zlepšila a to vo vylepšených ochranných pracovných pomôckach, alebo tiež v ich používaní priamo v pracovnom procese. Zamestnávatelia si už začali uvedomovať, že tieto pracovné pomôcky zlepšia prácu ich zamestnancov, zníži počet úrazov na pracovisku a zároveň zníži napätie s úradmi, ktoré na bezpečnosť práce (BOZP) dohliadajú. Samozrejme existuje ešte plno hriešnikov a zamestnanci to odnášajú napr. v podobe zhoršenia sluchu alebo úrazov.

Niekdy sa za úrazom skrýva i zamestnancova kreativita viz. prípad nemenovanej firmy, ktorej zamestnanec si vylepšil zverák tým, že na neho nasadil trubku pre väčšiu páku.

V každom prípade bezpečnosť práce má byť základným pilierom každej firmy. Poďme sa na to pozrieť podrobnejěie.

 

Ochrana tela a odevu

Pred znečištením a ďalšími škodlivými vlpyvmi na stavbe a vo výrobe Vás ochránia pracovné odevy. Nejväčšie zastúpenie a využitie jednoznačne majú montérky , ktoré sú upravené zvlášť pre rôzné činnosti a sú vybavené špeciálnymi ochrannými prvkami ako sú kyselinovzdornosť, antistatická úprava, alebo trvalá nehorľavosť.

Veľmi užitočné sú tiež reflexné odevy, ktoré sa môžu hodiť pri prácach za sníženej viditeľnosti, napríklad v blízkosti cestnej komunikácie a železníc.  Rozlišujú sa tri triedy pracovných odevov s vysokou viditeľnosťou. Pre každú triedu sú stanovené minimálne plochy, ktoré na pracovnom odeve musia byť prešité materiálom zaisťujícim viditeľnosť - čím vyššia trieda, tým vyššia viditeľnosť odevu. 

Pri práci vonku sa vyplatí nepremokavé pracovné oblečenie, ktoré Vás ochráni proti daždu a následnému premoknutiu. Pri veľkej fyzickej námahe dochádza k nadmiernemu poteniu – je veľmi vhodné používať termoprádlo, které je špeciálne upravené tak, aby pot nezadržovalo, ale čo nejrychlejšie ho odviedlo od tela.

 

Ochrana končatín

Medzi nevyhutné ochranné pracovné pomôcky patria pracovné rukavice. Pri práci s nebezpečnými látkami, horúcimi predmetmi, alebo s materiálmi u ktorých hrozí zadrenie triesky či špony, je potreba ruky dostatočne chrániť. Na trhu nájdeme napr. kovové rukavice, alebo pracovné rukavice z kevlaru proti prorezu,  ktoré sú ideálnym riešením do mechanicky náročných podmienok. Pracovné rukavice odolné proti chemikáliam, alebo dielektrické pracovné rukavice, sú ďalšie typy rukavíc, ktoré sa Vám môžou hodiť.

 

Nezabúdajte ani na pevnú a kvalitnú  pracovnú obuv. Kvalitné pracovné topánky majú pozitívny vplyv na zdravotný stav pracovníkov. V ponuke je obuv nepremokavá, obuv odolná proti oderu, proti prepichnutiu, či proti prerezaniu. Pracovná obuv je protisklzová a bezpečná.

 

 

Ochrana hlavy

Bezpečnosť práce na stavbe si nie je možné predstaviť bez prilby. Prilba je nutná pri práci vo výškach. V takom prípade oceníte i zachycovacie postroje. Prilba chráni hlavu v prípade pádu, alebo pred padajúcími predmetmi. 

  

Ochrana tváre, očí

Ochranné masky sú nevyhnutnou pomôckou, pokiaľ sa vo vzduchu vyskytujú toxické látky. Pri zváraní si nasaďte zváračské okuliare a kukly. Nielen lesníkom sa môžu hodiť štíty na tvár. Počas výroby sú často žiadouce ochranné okuliare.

 

Ochrana sluchu

Chrániče sluchu dokážu tlmiť hluk a pomáhajú predchádzať zdravotným problémom. Pokiaľ stroje produkujú veľký hluk, hrozí trvalé poškodenie sluchu. Ak je prekročený prípustný expozičný limit 85 dB, respektíve najvyššia prípustná hodnota 200 Pa, musí zamestnávateľ zaistiť, aby osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnanci používali.   

 

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Pre kompletnú ochranu Vašeho tela používajte kvalitné chrániče dýchania, ako jednorázové respirátory, alebo dýchacie masky s vymeniteľným filtrom. Vďaka týmto ochranným pomôckam môžete vykonávať svoju prácu aj v prašnom prostredí.

Rozlišujeme 3 typy filtrov:

FFP1 - iba proti tuhým časticiam netoxického odpadu, nesmú prekročiť štôrnásobnú hodnotu NPK-P

FFP2 - iba proti pevným, menej jedovatým časticiam, až do 12-násobku hodnoty NPK-P

FFP3 - iba proti jedovatým a veľmi jedovatým pevným časticiam a vodným aeorosolom, až do 50-násobku hodnoty NPK-P

 

Vyberte si správnu ochranu - všetko záleží pre akú aktivitu ochranu potrebujete :

1. Brúsenie, rezanie, vŕtanie

2. Nástrek oleja pri nízkej teplote

3. Práca s azbestom

4. Práca so sklom a minerálnymi vláknami

5. Triedenie odpadkov

6. Technická údržba (napr. výmena filtrov)

7. Alergie

8. Kontakt s látkami

 

Ochrana vodičov a cestujících 

Každý vodič by mal dbať na správnú výbavu vozidla. V aute by nemala chýbať autolekárnička   a výstražná  reflexná  vesta.

 

V tomto článku sme sa Vám snažili popísať základný prehľad rôznych typov ochranných pomôcok, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu. Veľmi dobre zvážte, presne pre aký účel a aké normy musí splňovať tá, či ona ochranná pomôcka. Ochranné pomôcky sú nevyhnutnou oporou každého zamestnanca pre efektivnú a hlavne bezpečnú prácu. 

Ako je na tom Vaša firma? Môžete si v kľude povedať, že všetci vaši zaměstnaci majú zaistené bezpečné podmienky pre prácu?

—————

Späť


Kontakt

zalepsiefirmy.sk

MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B
821 04 Bratislava


02/436 343 06