29.04.2011 10:53

Trezory a bezpečnostné triedy

Skrine bezpečné proti vlámaniu, panelové sejfy a trezorové dvere sú testované podľa Európskej normy EN 1143-1 kompetentným testovacím inštitutom v rôznych evropských krajinách. Pri testovaní skriní bezpečných proti vlámaniu prevádzajú testovacie inštitúcie, ktoré majú odpovedajíce znalosti a schopnosti, viac násobné otvorení produktu. Získané výsledky sa ptom prevedú do hodnoty odporu, pričom je zohľadnený čas a použitý nástroj. Odpor skrine bezpečné proti pokusu o vlúpanie je vyjádrený jednotkou odporu RU (resistance unit). O čo je vyšší počet RU, o to vyšší je odpor a tým i ochrana, ktorú skriňa bezpečná proti vlámaniu ponúka. Na základe zmeraného počtu sa skriňa bezpečná proti vlámaniu zaradí do tzv. triedy odporu. Základom pre klasifikáciu je najnižší zmeraný odpor. Aby se dospelo k obsahu skrine alebo trezoru, musí sa v praxi spraviť ručné otvorenie (čiastočné otovrenie), alebo bude otvorený úplne tým, že sa príkladne dvere vylomia (úplný prístup). Tento rozdiel sa rovnako prevedie pri teste a pri stanovení výsledkov testov je premenený do hodnoty RU.

 

 

Bezpečnostné triedy trezorov

Trieda 0 - najnižšej kategórie, uchovávanie dokumentov podľa BÚ - Doverne, doklady, šperky, finančnú hotovosť cca do 100.000,- , lieky, jedy, zbrane do 10 ks. Ide prevažne o bezpečnostné schránky v jednoplášťovom prevedení. Norma se ďalej delí na 3 bezpečnostné triedy:

  • Trieda Z 1 - najnižšia možná ochrana (pre predstavu lepšia pokladnička)
  • Trieda Z 2 - štandard - nábytkové schránky, skriňové schránky, archivační skrině - možná úschova dokladov, malé hotovosti (do 30.tisíc), dokumentov (podľa NBÚ - S1
    - 2 body), úschova zbraní až do 10 ks , lieky, jedy
  • Trieda Z 3 - vyššia štandard - nábytkové schránky, trezory 2plášťové konštrukcie, úschova dokumentov (NBÚ - S1- 3 body), malá finančná hotovosť do 50 tisíc, zbrane do 10 ks, šperky, jedy, doklady

Trieda 1 - štandard - dobrá voľaa pre domácnosť, NBÚ - Tajné dokumenty, zbrane do 20 ks, šperky, doklady, hotovosť do 300.000,-, všetko čo  je treba doma
dobre uschovať.

Trieda 2 - vyšší štandard - dobrá voľba s výhľadom na budúcnosť, dokumenty NBÚ - Prísne tajné, zbrane do 20 ks, šperky, doklady , hotovosť v rádoch sto tisíc do 1.mil, všetko čo je treba dobre uschovať.

Trieda 3 - vysoký stupeň ochrany - hotovosť v rádoch niekoľko mil.,  zbrane, doklady, dokumenty, smenky, šperky - vhodné pre zlatníkov, apod.

Vyššie bezpečnostné tiedy jsou prevažne určené pre bankovné a finančné inštitúcie.

Vyššie uvedené finančné čiastky sú orientačné, vždy je potrebná konzultácia s určitou poisťovňou (čiastky sa líšia). Pre splnenie podmienky bezpečnosti a zaradenia trezoru do danej triedy je podmienka riadného ukotvenia trezoru do steny, alebo podlahy a zastavanie stenových trezorov podľa priloženého návodu.

Doporučujeme Vám nezabúdať na to, že kupujete výrobok, ktorý prežije generácie, a preto dokladne zvážte kúpu napr. vyššej bezpečnostní triedy (min.I, ale radšej 2. triedu), a veľmi doležitá vec je veľikosť. Nezabúdajte, že postupom času Vám pribúda vecí, ktoré budú mať potrebu uschovať, preto je dobré zvoliť vždy vätší model.

Bezpečnostné schránky a trezory na našom eshope

—————

Späť


Kontakt

zalepsiefirmy.sk

MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B
821 04 Bratislava


02/436 343 06