13.02.2011 22:59

Únikové značenie – dôležitejšie, ako se môže na prvý pohľad zdať

 

Teroristické útoky 11. septembra 2001 v USA, tragické udalosti ako požiare v tuneloch, výškových budovách, hoteloch i kultúrnych zariadeniach po celom svete. Tieto majú za následok zranenia tisícky osôb, bohužiaľ i ľudské životy a tiež veľké materiálne škody. Existuje však i rada prípadov, kedy ľudia takéto katastrofy prežili. Zachránili sa vďaka funkčnému núdzovému osvetleniu a svietiacim únikovým tabuľkám, ktoré im ukázali smer k bezpečnému úniku von z ohrozenej budovy.

Poďme si teraz povedať pár slov na túto tému. 

K čomu únikové značenie slúži

Únikové značenie je určené k vyvedeniu osôb z objektu po únikovej ceste v prípade mimoriadnej situácie.Je nariadené množstvom predpisov, predovšetkým  zákonníkom práce, zákonom o požiarnej ochrane, alebo napríklad stavebným zákonom.Tieto predpisy ukladajú povinnosť inštalovať takovéto značenia vo všetkých priestoroch, kde sa vyskytujú osoby v pracovnom, alebo obdobnom pomere, alebo verejnosť.

V praxi sa zväčša stretávame s elektricky napájanými značkami pre únikové cesty a únikovými značkami vyrobenými z fotoluminiscenčného materiálu, ktorý absorbuje svetelné žiarenie (denné svetlo, umelé osvetlenie) a v tme ho vyžaruje späť do prostredia. Širokú ponuku fotoluminiscenčných únikových značiek nájdete tu.

  

Fotoluminiscenčné značenie v praxi

 

Aké základné pravidlá dodržovať

Značenie únikových ciest musí tvoriť ucelený systém.

Pokiaľ nás únikové značenie nedovedie k núdzovému východu z budovy, je niekde chyba.

Na čo si dať pozor

1. Značenie musí vyviesť všetky osoby z ohrozeného priestoru – jednotlivé značenia na seba musia logicky naväzovať a byť na dohľad – od jednej značky, by malo byť vždy možné dohliadnuť na značku nasledujúcu.

2. Značky nás musia upozorniť na každé nebezpečenstvo, ktoré sa pri úniku môže objaviť. Ide predovšetkým o prekážky, možnosť pádu. Dôležité je hlavne označenie hrany prvého a posledného schodiskového stupňa a tiež označenie zmeny sklonu únikovej cesty.

3. Značky musia býť vyrobené z odolného materiálu, ktorý musí byť stály i v prípade požiaru. K poškodeniu nesmie dôjsť v dôsledku vystavenia vyššej teplote, ani pri zasiahnutí vodou z hasiacich systémov a to predovšetkým v prípade elektricky napájaných značiek.

4Značky musia byť vidieť. U fotoluminiscenčných značiek je veľmi dôležité, aby boli dostatočne nasvietené. Všetky únikové značky musia byť viditeľné i pri prerušení dodávky energie po takú dobu, aby bolo možné dostať sa bezpečne z budovy.

 

Typy únikových značiek

V praxi sa môžeme stretnúť s celou radou únikových značiek. Tu sú niektoré z nich.

 

Popis: Bezpečnostná tabuľka k označeniu smeru úniku a evakuácie osôb v horizontálnom smere.
Použitie: Na únikovej ceste – chodbe. Používa sa v miestach, kde dochádza ku zmene smeru úniku a tiež  v miestach, kde je niekoľko možností smeru úniku a iba niektoré sú správne.

Popis: Bezpečnostná tabuľka k označeniu dverí na únikovej ceste v priamom smere.
Použitie: Nad dvere únikového východu. Umiestnenie nad dvere, ktoré sú súčásťo únikovej cesty a vedú do voľného, vonkajšieho priestoru.

Popis: Bezpečnostná tabuľka k označeniu smeru úniku, alebo smeru k dosaženiu bezpečia.
Použitie: Na schodišti, ktoré tvorí únikovú cestu. Používá sa predovšetkým v miestach, kde dochádza ku zmene výškovej úrovne únikovej cesty.

 

Popis: Bezpečnostná tabuľka k označeniu smeru úniku, alebo smeru dosaženia bezpečia.
Použitie: Vhodné v kombináci s textovými značkami, napr. únikový východ, exit apod.
    

Popis: Bezpečnostná tabuľka k označeniu smeru cesty k únikovému rebríku.
Použitie: Na únikovej ceste, kde existuje náhradní úniková možnosť po rebríku. Vždy smeruje na voľné priestranstvo.

 

Popis: Bezpečnostná tabuľka k označeniu dverí, ktoré vedú z daného priestoru predovšetkým do voľného priestranstva s nápisom v angličtine.
Použití: Nad dvere, alebo na dvere.

 

 

Únikové značenie nie je radno podceňovať a jeho správna inštalácia je veľmi dôležitá.

Jeden konkrétny prípad za všetky:

Teroristický útok na Svetové obchodné centrum a Pentagon

Únikové schodiská vo Svetovom obchodnom centre sa nachádzala v strede v  oboch budovách, voda zo striekajúcich sprinklerov však natiekla do elektricky napájaného núdzového osvetlenia a spôsobila výpadok elektriny a tým i núdzového osvetlenia. Niektoré časti budovy sa tak ocitli v naprostej tme.

Budovy zaplavil hustý dym a ľudia, ktorí neboli priamo zasiahnutí nárazom lietadla, alebo horiacim palivom sa snažili nájsť cestu von. Jedinou orientáciou v tme a dyme  poskytovali fotoluminiscenčné únikové značky na stenách a fotoluminiscenčný náter na hrane každého schodu únikového schodiska.

Únikové značenie v tomto prípade  fungovalo ako 100% záloha núdzového osvetlenia, ktoré zlyhalo.

A čo Vaša firma? Je správne označená?

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

zalepsiefirmy.sk

MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B
821 04 Bratislava


02/436 343 06